محاسبه فوری قیمت یک آگهی ویژه:

مبلغ قابل پرداخت: ریال

دسته بندی آگهی ها

جزئیات آگهی

دانلود,بررسی پاورپوینت تصفیة خانه ای فاضلاب مصنوعی و تصفیة طبیعی,pptx

دانلود,بررسی پاورپوینت تصفیة خانه ای فاضلاب مصنوعی و تصفیة طبیعی,pptx

تاریخ ایجاد 31/06/1398 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 50   قیمت: 9000 تومان     تعدادمشاهده  1  

دانلود,بررسی پاورپوینت تصفیة مصنوعی و تصفیة طبیعی,pptx
 
بخشی از مطلب
 
وارد نمودن فاضلاب شهري به رودخانه ها
     رودخانه ها بسته به دبي و سرعت جريان آب در آنها ، ميزان تلاطم و درجة گرماي آب آنها ، قدرت تصفيه محدودي را دارا مي باشند. چنانچه بدون توجه و محاسبة ظرفيت تصفيه رودخانه ، فاضلابي را وارد آن نماييم، ممكن است موجب آلودگي محيط زيست، كاهش بي رويه اكسيژن محلول در آب رودخانه و در نتيجه به خطر افتادن زندگي ماهيها در آن شود.
     همچنين در صورت انجام چنين عملي بايد امكان آلوده شدن آب رودخانه را به ميكروبهاي بيماري زا، بويژه براي روستاها و شهرهايي كه از آب اين رودخانه براي مصرف هاي خانگي خود استفاده مي كنند، مدنظر باشد.
     پس بايد ابتدا حداكثر آلودگي مجاز آب رودخانه را پس از ورود فاضلاب به آن محاسبه كرد. بر مبناي اين محاسبه مي توان لزوم يا عدم لزوم تصفيه فاضلاب را پيش از ورود آن به رودخانه يا درجة تصفيه لازم را تعيين نمود. البته در اين بررسي بايد عوامل و منبعهاي ديگري كه ممكن است رودخانه را آلوده سازد نيز مورد توجه قرار داد.
 
5-3- وارد نمودن فاضلاب شهري به درياها(2)
     در بررسي اوليه چنين به نظر مي رسد كه دريا ها و اقيانوس ها بعلت بزرگي خود قادرند هر نوع و هر مقدار فاضلابي را جذب و با كمك تصفيه طبيعي ، تصفيه نمايند . ولي چنانچه در نحوة استفاده از اين قدرت تصفيه، بررسي كامل نشود، پيش بيني هاي لازم صورت نگيرد، وارد نمودن فاضلاب شهر به دريا موجب آلوده شدن كرانه ها ، شهرهاي ساحلي ، محلهاي شنا و ماهيگري گرديده، همچنين اين كار سبب كاهش اكسيژن محلول در منطقه اي از دريا و در نتيجه مردن و از بين رفتن حيوانات آبزي به ويژه ماهيهاي آن منطقه گريده، توليد بوهاي ناخوشايند نموده و حتي احتمال گسترش بيماريهاي گوناگون ، بهداشت ساكنين ساحل محلول را به خطر مي اندازد.
     فاضلاب بايد به صورت نامتمركز و در چندين نقطه از دريا وارد گردد. در موقع ورود فاضلاب به دريا بايد جريان آن همراه با سرعت زيادي باشد كه آميختگي با آب دريا به خوبي انجام گرفته و براي رسيدن به سطح آب دريا فاصلة بيشتري را طي نمايد.
     5-4- پخش فاضلاب شهري در زمين (1)
پخش فاضلاب در زمين، با دو انگيزه مختلف انجام مي شود:
1-    تصفية طبيعي فاضلاب: تصفية فاضلاب شهري به روش طبيعي 
2-     آبياري كشاورزي: هدف اصلي تصفية فاضلاب نبوده بلكه بازيابي دوباره از فاضلاب شهري مد نظراست.
در اين بخش تنها حالت اول مورد بررسي قرار ميگيرد. اساس كار در اين روش تصفية طبيعي فاضلاب شهري  است كه فاضلاب در لايه هاي نازكي در سطح زمينهاي پايه پخش گرديده و در نتيجه تماس با هوا و تور خورشيد ، باكتريهاي هوازي تصفية زيستي لازم را انجام داده و آب باقي مانده از تبخير پس از اين تصفيه به زمين فرو رفته و به سفره هاي آب زير زميني بپيوندد. كه جهت عملي بودن اين روش موارد زير لازم است:
1-    سست ونفوذ پذير بودن زمين زيرزميني .
2-     پائين بودن سفره آب زيرزمين(حداقل 3 متر) .
3-     كم بودن ميزان بارندگي در منطقه .
4-     فراوان بودن زمين باير در نزديكي شهر.
مهمترين عيب هاي روش تصفية طبيعي عبارتند از:
1-    آلودگي محيط زيست .
2-     آلودگي احتمالي آبهاي زيرزميني.
3-     خطر گسترش بيماريهاي گوناگون.
خطر هاي نامبرده زماني افزايش مي يابد كه جهت كاهش هزينه ، محل زمينها در نزديكي شهر پيش بيني شود چرا كه دور بودن زمين موجب افزايش هزينة انتقال فاضلاب مي گردد.
روشهاي متداول در پخش فاضلاب در زمين باير عبارتند از:
 
 
5-4-1- پخش فاضلاب شهري در سطح زمين:(1)
فاضلاب بصورت لايه اي نازك(حداكثر 1  0 تا 15 سانتي متر) روي سطح گسترده اي از زمين شيب داري جريان مي يابد و در انتهاي شيب، باقي ماندة فاضلاب وارد كانال جمع آوري كننده اي مي گردد. شيب زمين          2  تا  8 درصد انتخاب مي گردد. اين روش در شكل(2 -5    ) نشان داده شده است.
 
 
 
 
 
 
شكل(2-5)- پخش فاضلاب در سطح زمين .
براي جلوگيري از كار باكتريهاي بي هوازي و در نتيجه جلوگيري از ايجاد بوي ناخوشايند بايد هواي كافي به فاضلاب برسد. لذا پخش فاضلاب را در سط زمين متناوب انجام مي دهند. يعني پس از پخش فاضلاب تا ارتفاع حداكثر 15 سانتيمتر، جريان آنرا قطع نموده و با توجه به نفوذ پذيري زمين و درجة رطوبت محيط پس   از   8  تا 24  ساعت دوباره پخش فاضلاب را نجام مي دهند. در رصورتي كه فاضلاب در زمان بيشتر   ز 4ا   ساعت در زمين فرو نرود، نشان دهندة آن است كه خلل و فرج زمين گرفته شده اند. لذا بايد قشري نازك از زممين را برداشت و پس از شستشوي دوباره روي زمين پخش نمود.
 
5-4-2- پخش فاضلاب در شيارها:
     با كندن جوي هائي در زمين مانند شكل(       3 - 5  ) فاضلاب در اين جوي ها جاري شده و به تدريج در زمين نفوذ مي كند. اين روش خود بسته به درجة نفوذ پذيري زمين به دو صورت نفوذ سريع(1) و نفوذ آرام ممكن است انجام پذيرد. شيب نامبرده كمتر از 5 درصد انتخاب مي گردد. در صورتي كه نفوذ پذيري كم و يا نياز به فاضلاب تصفيه شده باشد مي توان با قرار دادن لوله هاي زهكش فاضلاب تصفيه شده را دوباره جهت آبياري كشاورزي بدست آورد.
 
5-4-3- پخش فاضلاب توسط شبكة زير زميني :(2)
       در اين روش فاضلاب نيمه تصفيه شده را توسط يك شبكة لوله گذاري در زير سطح زمين و در عمقي در حدود 0.5 تا 1.5 متر در زمين پخش مي كنند تا توسط درزها و خلل و خرج موجود در لوله هاي نامبرده به تدريج به درون زمين نفوذ كند.
اين روش براي مقادير بسيار كمي از فاضلاب مناسب است و معمولاً پس از استفاده از سپتيك تانك در زمينهائي كه نفوذ پذيري كم و يا عمق سطح آب زير زميني كم باشد بكار ميرود. امنياز اين روش در اين است كه از توليد بوي ناخوشايند جلوگيري مي شود. در جدول (2   - 5 ) مشخصات لازم جهت طراحي اين روشها داده شده است
 

کلمات کلیدی مرتبط:
تصفیة خانه ای فاضلاب مصنوعی و تصفیة طبیعی ,pptx ,دانلود,بررسی پاورپوینت تصفیة خانه ای فاضلاب مصنوعی و تصفیة طبیعی,pptx , ,بخشی از مطلب , ,وارد نمودن فاضلاب شهري به رودخانه ها , رودخانه ها بسته به دبي و سرعت جريان آب در آنها ، ميزان تلاطم و درجة گرماي آب آنها ، قدرت تصفيه محدودي را دارا مي باشند.,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود,بررسی پاورپوینت تصفية فاضلاب و انواع فاصلاب ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت تعریف خاک و عوامل فرسایش خاکها,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت قراردادهای نوین مهندسی (N.E.C),pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت جرثقیلها,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايران,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت مشکلات حمل و نقل و ترافیکی در بافت فرسوده,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت نحوه راهسازی,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت طراحي مهد کودک,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت مراحل مختلف ساختن يك ساختمان,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت ساختمان با اسکلت فلزی ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت آنالیز و طراحی اعضای خمشی پیش تنیده,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت عوامل موثر در سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت تأسيسات حرارت و برودتی یک ساختمان,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت طراحی سیستم تهویه مطبوع,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت تأثیر الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات رفتاری بتن ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت نانو کامپوزیت های پلی پروپیلن,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت طراحی و محاسبات کانال,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت دالهاي بتني,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت انواع بتن های سبک (LWAC),pptx

مشخصات آگهی:

  • کد آگهی: 126567
  • تاریخ ارسال آگهی: 1398/06/31 13:15:34
  • تاریخ انقضای آگهی: 1399/06/27
  • موقعیت آگهی: تهران - تهران
  • تعداد بازدید آگهی: 16 بار
  • توضیحات:

مشخصات آگهی دهنده:

  • نام و نام خانوادگی: nbpars.ir
  • تلفن:
  • ایمیل:
  • آدرس محل فعالیت:
دیگر آگهی های منتشر شده توسط این کاربر را ببینید...

ارسال پیام به آگهی دهنده:

کد امنیتی

کلمات کلیدی آگهی:

دانلود,بررسی پاورپوینت تصفیة خانه ای فاضلاب مصنوعی و تصفیة طبیعی,pptx