محاسبه فوری قیمت یک آگهی ویژه:

مبلغ قابل پرداخت: ریال

دسته بندی آگهی ها

جزئیات آگهی

دانلود,بررسی پاورپوینت مشکلات حمل و نقل و ترافیکی در بافت فرسوده,pptx

دانلود,بررسی پاورپوینت مشکلات حمل و نقل و ترافیکی در بافت فرسوده,pptx

تاریخ ایجاد 31/06/1398 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 100   قیمت: 15000 تومان     تعدادمشاهده  1  

دانلود,بررسی پاورپوینت مشکلات حمل و نقل و ترافیکی در بافت فرسوده,pptx

بخشی از مطلب


بافت هاي ارزشمند و تاريخي:
بافت هاي تاريخي شهر ايران عموماً از يک ساختار هماهنگ با با هندسه اي نشات گرفته از ارگانيسم زندگي شکل مي يابند، محور خطي بازار با فضاهاي باز و همچنين قرارگيري مراکز مهم و مذهبي و دولتي در کنار آن، همراه با محلات کوچک و بزرگ مسکوني ساختار قديمي شهر ايران را تشکيل داده است . شکل خطي و پيوسته کالبدي شهر، امکاني براي رشد و توسعه مناسب و همگن ايجاد مي کند.
در اکثر شهرها با ورود ماشين، ساختار قديمي شهر دستخوش تغييرات اساسي شده است. همچنين با گسستن ساختار قديمي شهر دسترسي به محلات و راسته هاي بازار از هم گسيخته و هيچ تدبير و اقدام ويژه اي به عمل نيامده است.
بدين سبب اولين ويژگي که سبب فرسودگي بافت تاريخي شهر مي شود، نبود نفوذ و دسترسي مناسب شهري به درون بافت است. دومين ويژگي که سبب آسيب ديدگي بافت مي شود از بين رفتن تناسب کاربري هاست. رشد فضاهاي صنعتي و از بين رفتن کيفيت خانه هاي مسکوني هم جدار آن و همچنين نفوذ کاربري تجاري در بافت مسکوني اطراف بازار و همچنين استفاده از کاربري مسکوني براي انبار و کارگاه و... سبب کاهش ارزش بافت مسکوني مي شود و در نتيجه ساکنان قديمي و بومي منطقه را رها کرده و جايگزين آنها طيف متنوعي از مهاجران از شهرها و روستاهاي اطراف با درآمد کم مي شود.
يکي از راهکارهاي حفظ بافت ارزشمند تاريخي، توسعه فضاي گردشگري و فرهنگي در مجاورت آن است. با اين تدبير ارزش سکونتي منطقه حفظ مي شود و اجتماع اشتياق بيشتري براي زندگي در اين بافت از خود نشان مي دهد. نمونه اين راهکارها را در شهرهاي اروپايي نظير پاريس، فلورانس، رم و... بسيار ديده مي شود.
عامل دوم فرسودگي بافت تاريخي آلودگي است. به دليل تمرکز فضاهاي تجاري و کارگاهي و احداث انواع پايانه ها و انبارها و تردد بيش از حد اتومبيل آلودگي هوا و آلودگي صوتي ايجاد مي شود.
براي احياي باباز زنده سازي بافت تاريخي پيشنهاد مي شود که تردد اتومبيل شخصي و سواري محدود و حمل و نقل عمومي افزايش يابد. راههاي دسترسي درون بافت براي خدمات رساني مناسب شهري تصحيح شود، ساماندهي کاربري درون بافت شهري با در نظر داشتن اينکه صدمه اي به بافت مسکوني نزند، انجام شود و افزايش ارزش هاي سکونتي و ايجاد نکات مثبت در بافت جهت بالا بوردن حس ماندگاري انجام شود.
2-1-1-2- بافت هاي شهري گران
در اين گونه بافت ها به سبب گراني، تنوع کاربري وجود ندارد. مانند يک خيابان که سراسر داراي مغازه ها و مراکز تجاري لوکس است وجود کاربري هايي چون هتل، رستوران و مجموعه هاي مسکوني گران قيمت سبب کاشتن تنوع کاربري و در نهايت عدم نوسازي مي شود.
2-1-1-3- بافت هاي شهري ارزان قيمت:
در اين بافت معمولاً از طريق ساخت و ساز غير قانوني رد حاشيه شهر ها شکل مي گيرد. نوع ديگر ساخت و ساز توسط ارگانهايي با عنوان مسکن حداقل يا مسکن ارزان قيمت، مجموعه هايي شکل مي گيرد که از همان ابتدا فرسوده و ناکارآمد هستند.
اين بافت ها به علت ريزدانه بودن و کمبود فضاهاي خدماتي و فضاهاي سبز عمومي دچار مشکلاتي هستند، چاره اي جز دخالت هستيم در بافت و يافتن راههايي براي باز زنده سازي و احياي مجدد فضاي فضا وجود ندارد.
2-1-1-4- بافت هاي قديمي و کهنه
وقتي انگيزه ساکنان براي احيا و حفظ بافت از بين مي رود بافت فرسوده و کهنه مي شود. در اين صورت ساکنان مهاجرت کرده و اقشار بي بضاعت جايگزين آنها مي شوند.
رشد و گسترش بازار قديمي شهر که زماني حرکت ازگانيک رشد شهر را شکل مي داد، اکنون به امتدادي از مجموعه هاي تجاري، انبار و... تبديل شده است که باعث ازدحام و شلوغي بافت همچنين فقدان فضاي سبز و تردد سواريها مي شود.
 
2-1-1-5- بافت هاي شهري با کاربري هاي ناموزون:
اولين کاربري که ناهماهنگ بافت شهري به نظر مي رسد صنايع آلوده کننده هستند، اما ناهماهنگي و ناموزوني صرفاً از اين بعد نيست ليکن ناهماهنگي هندسي، و انتشار انواع آلودگي نيز پديد آورنده ناسازگاري هستند.
پايانه ها، مراکز بزرگ اداري، بيمارستان ها، صنايع بزرگ، ... ديگر کاربري هاي فرامنطقه اي که وجودشان در شهر با توده ساختماني عظيم همراه است و حجم ترافيک و تردد بسيار مسافران را به شهر تحميل مي کند و هم مشکلاتي در بافت مسکوني ايجاد مي کند.
اين گونه کاربري بايد به شيوه منطقي چه در درون شهر يا بيرون شهر ساماندهي شود. در درون شهر به نظر مي رسد اگر در اطراف آن تنوع کاربري هاي تلطيف کننده بافت در نظر گرفته شود، نتايج مناسبتري حاصل مي شود. اما ساماندهي آنها در خارج شهر بايد با در نظر گرفتن دسترسي مناسب و برقراري تعامل لازم بين بافت شهري و اين گونه کاربريها به نتايج مطلوب برسند.
2-1-1-6- بافت هاي تحت تاثير نقصان زير ساخت هاي شهري:
کمبود زير ساخت هاي شهري نظير آب، برق، گاز، تلفن، دفع آب هاي سطحي و ... سبب ايجاد بافت فرسوده مي شود.
همين طور عبور نامناسب اين خدمات از ميان بافت شهري سبب ناکارآمدي محيط زندگي مي شود. عبور بزرگراه، اتوبان، دکل برق، کابل هوايي، کانال و آبروهاي مناسب و... سبب ايجاد انواع آلودگي و کاهش شاخص هاي بهداشت و سلامت جسم و روح ساکنان شده و تاثير بسزايي در نزول سطح کيفي پهنه شهري خواهد داشت.
توجه به اين مطلب مهم است که فرسودگي بافت شهري از درون خود بافت پديد مي آيد و هر بافت نوساز هم مي تواند ريشه هاي فرسودگي و ناسازگاري را از همان ابتدا در درون خود داشته باشد.
لذا شناخت و مطالعه مايل و مشکلاتي که سبب ايجاد ناسازگاري و فرسودگي در بافت مي شود منجر به ذکر راهکارهايي، براي اصلاح و بازسازي بافت هاي موجود و پيشگيري از اين بافت هاي مساله دار مي شود.
2-1-2- علل فرسودگي در بافت ها
جاذبه هاي شهري با افزايش جمعيت آن گسترش مي يابد. انواع جاذبه هاي مختلف مردم را اقصي نقاط به سوي شهر جذب مي کند در کلان شهر به سبب توزيع نامتعادل امکانات، ثروت و قدرت، ... در کشور، توان جذب افزايش مي يابد.
بافت هاي فرسوده شهري تصوري از بافت هاي قديمي شهر که به دلايلي احياء و باز زنده سازي نشده را در ذهن ايجاد مي کند اين ذهنيت از بافت هاي فرسوده که بيشتر کهنگي بافت را نمايان مي کند، مانعي براي تعريف جامعي از بافت هاي شهري مشکل دار که نوسازي درون آن ها کاسته شده و در نهايت رو به فرسودگي نهاده اند مي شوند.
بافت هايي از شهر که دچار فرسودگي مي شوند سبب آسيب رساندن به کل تقسيم شهر مي شوند و برعکس مسايلي که سرچشمه بيماري هستند، باعث ايجاد بافت فرسوده در شهر مي شوند.
آسيب شناسي شهري و شناسايي بافت هاي فرسوده از يک سو و شناسايي ريشه هاي ايجاد بافت هاي فرسوده از سوي ديگر سبب يافتن راه حلي براي کاهش بافت هاي مساله دارد در شهر مي شوند. بافت هاي مساله دار شهري عبارتند از بافت هاي شهري که وجود عوامل مختلف در آن سبب کاهش ارزش کيفي و کمي زندگي انسان مي شود. و با پايين آمدن ارزش هاي سکونتي- نوسازي و احياي بافت انجام نشده و ساکنان کم کم مهاجرت مي کنند.
با مطالعه و مشاهده عناصر درون بافت هاي فرسوده و مشکل دار، عوامل مشترک در ميان آنها در زمينه عناصر کالبدي يافت مي شوند؛ پيوند با شهر و شکل آن؛ نفوذپذيري: شبکه دسترسي و خدمات رساني عمومي به هر مجموعه شهري يا بلوک مسکوني و همين طور فضاهاي سبز و باز عمومي از اجزايي هستند که در ارزش کيفي بافت موثرند. همين طور تراکم بافت، دانه بندي، يا ميانگين تفکيک اراضي به خصوص بلوک هاي مسکوني و همينطور نسبت توده به فضا در بافت شهر ايفاي نقش مي کند، ميانگين نسبت هاي توزيعي فضا و دانه بندي کاربري هاي مختلف و همجوار، نحوه تاثير پذيري بافت از مرفولوژي و عوارض زمين عناصري موثر در پهنه شهري هستند.
نگرش گذشته در مورد جدا سازي عناصر، و فعاليت هاي درون بافت مانند کار و سکونت سبب ايجاد شهرهايي که مناطق جداسازي شده و منفک از هم داشتند شد که اثرات سوء آن بر زندگي امروز هم نمايان شده است. پس از آن اساس و پايه اين تفکر وزن بندي و تفکيک کاربري ها از هم زير سوال رفت و مساله تداخل و تنوع دانه بندي بافت شهري مرح شد.
فضاهاي چند عملکردي، مسکوني، گردشگري، کار و... سبب ايجاد تعاملات اجتماعي در پهنه شهري شد از اين رو تنوع کاربري، پيوند و ارتباط اجتماعي فضايي بين عملکرد شهري يکي از شاخص هاي عملکردي پهنه شهري کارآمد است, نبود آن سبب مساله دارشدن بافت مي شود.
از ديگر مسائلي که سبب ناکار آمدي بافت شهري مي شود، آلودگي آب، هوا، زمين و... است. که سبب کاهش ارزش کيفي زندگي و آسايش ساکنان شد و روند رشد و توسعه بافت شهري را متوقف ساخته و درصد مهاجرت از آن پهنه شهري را افزايش داده و در نهايت توقف نوسازي و فرسودگي بافت را به همراه مي آورد. جمع آوري نامناسب زباله و پخش شدن فاضلاب در زمين، موجود ازدياد انواع آلودگي شد، و شيوع انواع بيماريهاي مختلف را به همراه دارد.
آلودگي صوتي نيز بهداشت و سلامت روح و جسم ساکنان را تحت تاثير قرار داده، سبب کاهش ارزش کيفي و کمي زندگي در آن بافت مي شود. اگر مسائل و مشکلات بافت با راهکارهاي جمعي حل نشود، ساکنان به فکر حل مشکل خود به صورت شخصي افتاده در غير اينصورت ترجيح به ترک آن ناحيه مي دهند. هر يک از موارد ذکر شده در شرايط اقتصادي، اجتماعي بافت اثر مي گذارند و از آن تاثير مي پذيرند: ترکيب اجتماعي، اشکال خانوار، تراکم جمعيت و ... درآمد و شغل انواع فعاليت هاي توليدي و خدماتي از جمله عواملي هستند که بر شکل گيري و محتواي بافت شهري تاثير مي گذارند. ايجاد ميانگين ارزش متوسط زندگي براي ساکنان در شهر، تقسيم عادلانه فضاي سبز و باز عمومي ميان طبقات مختلف اجتماعي شهر، ساماندهي بافت هايي با فعاليت هاي توليدي و صنعتي کم ارزش تر در شهر، توزيع مناسب خدمات شهري و امکان دسترسي و استفاده از آن در تمام شهر، سبب جاري شدن زندگي در پهنه شهري مي شود.
جداسازي و تفکيک بافت هاي شهري با توجه به سطوح درآمد، سبب توقف ساخت و ساز در يک منطقه و افزايش تراکم بيش از حد در منطقه ديگر شده و اين هر دو موجبات مشکل دار شدن بافت هاي شهري را فراهم خواهد آورد.
بافت هاي شهري با توجه به موارد ياد شده تعدد بسياري از بعد ناکارآمدي و مشکل ساز بودن دارند، تشخيص و تعيين شاهص هايي که باعث فرسودگي يک بافت مي شوند. خود راهنمايي جهت شناخت تعيين شرايطي که موجب آسيب ديدگي بافت هاي شهري مي شوند، است. با تقسيم بندي انواع بافت هاي مساله دار که فرسوده شده اند يا از ابتدا فرسوده بوده اند و يا خطر فرسودگي آنها را تهديد مي کند به کمک عناصر و مشخصه هاي تعيين شده، راهبردهاي مواجه با بافت هاي ناکارآمد و آسيب پذير و همين طور راهبردهاي پيش گيري از بروز شرايطي که چنين بافت هايي در طول زمان ايجاد شوند، پيش روي قرار مي گيرد.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
مشکلات حمل و نقل و ترافیکی در بافت فرسوده ,pptx ,دانلود,بررسی پاورپوینت مشکلات حمل و نقل و ترافیکی در بافت فرسوده,pptx ,بخشی از مطلب , , ,بافت هاي ارزشمند و تاريخي: ,بافت هاي تاريخي شهر ايران عموماً از يک ساختار هماهنگ با با هندسه اي نشات گرفته از ارگانيسم زندگي شکل مي يابند، محور خطي بازار با فضاها,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود,بررسی پاورپوینت جرثقیلها,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايران,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت نحوه راهسازی,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت طراحي مهد کودک,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت مراحل مختلف ساختن يك ساختمان,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت ساختمان با اسکلت فلزی ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت آنالیز و طراحی اعضای خمشی پیش تنیده,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت عوامل موثر در سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت تأسيسات حرارت و برودتی یک ساختمان,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت طراحی سیستم تهویه مطبوع,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت تأثیر الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات رفتاری بتن ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت نانو کامپوزیت های پلی پروپیلن,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت طراحی و محاسبات کانال,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت دالهاي بتني,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت انواع بتن های سبک (LWAC),pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت بتــن سبـك سـازه اي ,pptx
پاورپوینت بررسی روش های وصله میلگرد ها
دانلود,بررسی پاورپوینت روشهاي مقاوم سازي در ساختمان,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت مقايسه رفتار قاب فولادي با مهاربندي ضد كمانش و مهاربندي معمولي,pptx
 

مشخصات آگهی:

  • کد آگهی: 126562
  • تاریخ ارسال آگهی: 1398/06/31 12:56:51
  • تاریخ انقضای آگهی: 1399/06/27
  • موقعیت آگهی: تهران - تهران
  • تعداد بازدید آگهی: 35 بار
  • توضیحات:

مشخصات آگهی دهنده:

  • نام و نام خانوادگی: nbpars.ir
  • تلفن:
  • ایمیل:
  • آدرس محل فعالیت:
دیگر آگهی های منتشر شده توسط این کاربر را ببینید...

ارسال پیام به آگهی دهنده:

کد امنیتی

کلمات کلیدی آگهی:

دانلود,بررسی پاورپوینت مشکلات حمل و نقل و ترافیکی در بافت فرسوده,pptx