محاسبه فوری قیمت یک آگهی ویژه:

مبلغ قابل پرداخت: ریال

دسته بندی آگهی ها

جزئیات آگهی

دانلود,بررسی پاورپوینت مراحل مختلف ساختن يك ساختمان,pptx

دانلود,بررسی پاورپوینت مراحل مختلف ساختن يك ساختمان,pptx

تاریخ ایجاد 29/06/1398 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 55   قیمت: 9000 تومان     تعدادمشاهده  1  

دانلود,بررسی پاورپوینت مراحل مختلف ساختن يك ساختمان,pptx
 
 
بخشی از مطلب
) بازديد زمين :
قبل از شروع هر نوع عمليات ساختماني بايد زمين محل ساختمان بازديد شده و وضعيت و فاصله آن نسبت به خيابانها و جاده ها اطراف مورد بررسي قرار گيرد و همچنين پستي ويلندي زمين با توجه به نقشه ساختمان موردبازديد قرار گرفته در صورتيكه ساختمان بزرگ باشد پستي و بلندي و ساير عوارض زمين مي بايد بوسيله مهندسين نقشه بردار تعيين گردد و همچنين بايد محل چاه هاي فاضلآب  و چاه آبهاي قديمي و مسير قنات هاي قديمي كه ممكن است در هر زميني موجود باشد تعيين شده و محل آن نسبت به پي سازي مشخص گردد و در صورت لزوم مي بايد اين چاه با بتون و يا شفته پر شود و محل احداث ساختمان نسبت به زمين تعيين شده و نسبت به ريشه كني ( كندن ريشه هاي نباتي كه ممكن است در زمين روئيده باشد ) آن محل اقدام شود و خاكهاي اضافي به بيرون حمل گردد و بالاخره بايد شكل هندسي زمين و زواياي آن كاملا معلوم شده و با نقشه ساختمان مطابقت داده شود .
2) پياده كردن نقشه 
 پس از بازديد محل وريشه كني اولين قدم در ساختن يك ساختمان پياده كرده نقشه           مي باشد .منظور از پياده كردن نقشه يعني انتقال نقشه ساختمان از روي كاغذ برروي زمين بابعاد اصلي (يك به يك ). بطوريكه محل دقيق پي ها وستونها وديوارها و زيرزمين ها وعرض پي هاي روي زمين بخوبي مشخص باشد وهمزمان با ريشه كني وبازديد محل بايد قسمتهاي مختلف  نقشه ساختمان مخصوصا نقشه پي كني كاملا موردمطالعه قرار گرفته بطوريكه در هيچ قسمت نقطه ابهامي باقي نماند .وبعد اقدام به پياده كردن نقشه بشود . بايد سعي شود حتما در موقع پياده كردن نقشه از نقشه پي كني استفاده گردد . براي پياده كردن نقشه ساختمان هاي مهم معمولا از دوربين نقشه برداري استفاده مي شود . ولي براي پياده كردن نقشه ساختمان معمولي و كوچك از متر وريسمان بنائي كه به آن ريسمان كار هم مي گويند استفاده مي گردد .براي پياده كردن نقشه با متر وريسمان كار ابتدا بايد محل كلي ساختمان را روي زمين مشخص نموده وبعد با كشيدن ريسمان در يكي از امتدادهاي تعيين شده وريختن گچ يكي از خطوط اصلي ساختمان راتعيين مي نمائيم. 
وبعد خط ديگر ساختمان را معمولا عمود برخط ديگر مي باشد با استفاده از خاصيت قضيه فيثاغورث (درمثلث هاي قائم الزاويه مجذور وتر مساوي است با مجموع مجذورات دوضلع ديگر ) رسم مي نمائيم . معمولا در سطح بنائي استفاده از اين روش را 3و 4و 5 مي گويند . زيرا در اين طريق معمولا اضلاع مثلث 3متر و4متر و وتر مثلث 5 متراست . و براي مكانهاي كوچكتر ويا بزرگتر مي توان از مضربهاي اين اعداد استفاده نمود . مانند 30 و40 و50 سانتيمتر و يا 6متر و 8متر و10 متر. ممكن است به علت قناس بودن زمين دو خط كناري نقشه برهم عمود نباشد . در اين صورت يكي از خطوط مياني نقشه را كه حتما برخط اول عمود است انتخاب و رسم مي نمائيم . ممكن است براي عمود كردن خطوط از گونياي بنائي استفاده نمود . دراين صورت دقت كار كمتر مي باشد .در موقع پياده كردن نقشه براي جلوگيري از جمع شدن خطاها بهتر است اندازه ها را هميشه از يك نقطه اصلي كه آن را مبداء مي ناميم حساب نموده وروي زمين منتقل نمائيم . براي مثال اگر بخواهيم از نقطه A دو اندازه 3 متر و 4 متر را روي امتداد Ax تعيين نمائيم بهتر است ابتدا از نقطه A طول 3 متر جدا نموده تا نقطه B بدست آيد . آنگاه دوباره از نقطه A طول 7 متر را ( مجموع دو اندازه )جدا نمائيم تا نقطه C بدست آيد . براي ساير اندازه ها نيز هميشه بايد از نقطه A اندازه بگيريم .
 رپر : با توجه به اينكه هر نقطه از ساختمان نسبت به سطح زمين داراي ارتفاع معيني       مي باشد كه بايد در طول مدت اجرا در هر زمان قابل كنترل باشد  . براي جلوگيري ازاين موضوع يك قطعه بتني با ابعاد دلخواه ( مثلا 40 در 40 با ارتفاع 20 سانتيمتر ) در نقطه اي دورتر از محل ساختمان ميسازند بطوريكه در موقع گود برداري ويا پي كني با آن آسيب نرسد ودر طول مدت ساختمان تمام ارتفاعات را با آن مي سنجند باين قطعه بتني اصطلاحا رپر مي گويند در بعضي ساختمانهاي كوچكتر روي اولين قسمتي كه ساخته مي شود ( مانند اولين ستون ) علامتي مي گذارند وبقيه ارتفاعات را نسبت به آن مي سنجند.
3-گود برداري 
بعد ازپياده كردن نقشه وكنترل آن درصورت لزوم اقدام به گودبردار مي نمايند . گودبرداري براي آن قسمت ازساختمان انجام ميشود كه درطبقات پائين تراز كف طبيعي زمين ساخته ميشود ، مانند موتورخانه ها و انباره و پاركينگ ها وغيره . درموقع گودبردا ري چنانچه محل گودبرداري بزرگ نباشد ازوسائل عمومي مانند بيل و كلنگ و فرقون ( چر خ دستي ) استفاده مي گردد . براي اين كار تا عمق معيني كه عمل پرتاب خاك بابيل به بالا امكان پذير است (مثلا 2 متر ) عمل گودبرداري را ادامه ميدهند وبعد از آن پله اي ايجاد نموده و خاك حاصله ازعمق پائين تراز را روي پله ايجاد شده ريخته و از روي پله دوباره به خارج منتقل مي نمايند . 
تاريخ چه مصرف فولاد در بتن :
 مصرف فولاد در بتن حاصل يك كشف ناگهاني نيست بلكه نتيجه يك تكامل و پيشرفت است . در سال 1848 لمبوت با ساختن يك قايق بتني پارويي كه به وسيله شبكه هاي مربع مستطيل شكل ميله هاي آهني ، مسطح شده بود ، اولين سازه بتن مسلح را به وجود  آورد .
در سال 1873 مونيير يك منبع آب با ظرفيتي برابر 120 متر مكعب ساخت . در سال 1887 كنن وايس در كتاب سيستم مونيير تئوري بتن فولادي را بر اساس سر اصل بنا نهادند كه امروز نيز مورد استفاده قرار مي گيرد  
اين اصول بدين قرارند :
1- تمامي نيروي كششي در يك عضو بتن مسلح به وسيله فولاد تحمل مي شود .
2 - انتقال نيرو به فولاد به وسيله چسبندگي بين بتن و فولاد صورت مي گيرد . ( اصل عمل مشترك )
3 - تغييرات حجمي بتن و فولاد در اثر تغيير درجه حرارت ، با هم برابرند .( به طور تقريب )
علل مصرف فولاد و بتن : 
1-  فزايش نقش كششي در بتن 
2 - تركيب بتن و فولاد در بتن مسلح محاسن هر دو را در برداشته و فاقد عيبهاي آن دو است.
3 - افزايش دوام بتن 
4 - افزايش مقاومت برشي 
5 - افزايش مقاومت فشاري با استفاده از فولاد هاي جديد 
6 - پيوستگي كامل بين فولاد و بتن در مقابل ترك هاي كششي 
7 - ساخت بتوني با مقاومت بالا ( با استفاده از روش پيش تنيدگي ) در نتيجه كاهش خيز و ترك هاي كششي تعت اثر بارها وارده 
8 - امكان ساخت پوسته هاي مقاوم نازك بوسيله بتن مسلح 
ب ) تئوري هاي علمي و تكنيكهاي به كار رفته رشته ساختمان بتني در محل كار :
انواع فولادهاي مصرفي در بتون :
مقاومت فولادهاي مسلح كننده معمولي در بتون 100 برابر مقاومت كششي بتون و 10 برابر مقاومت فشاري بتون است . دو نوع فولاد براي ساختن ميله هاي مسلح كننده مورد استفاده قرار مي گيرد . يكي فولاد نرم و ديگري فولاد با تنش جاري شدن بالا .
اكثر ميلگردها از نورد گرم فولاد نرم ساخته مي شوند . مقاومت آنها در حدود 2400 – 1600 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع است . فولاد آجدار با تنش جاري شدن بالا يا از نورد گرم فولاد كم آلياژ و يا به وسيله عمليات سرد روي فلز نرم ( پيچش و كشش ) به دست مي آيد . فولاد كم آلياژ را مي توان از روي شكل برجستگي هاي سطحي آن از فولاد نرم تشخيص داد در استاندارد بتون ايران براي سه نوع فولاد Al( ميلگرد ساده). AII ( ميلگرد آجدار).AIII              ( ميلگرد آجدار پيچيده ).
فولادي آلياژي كه براي سازه هاي بتون پيش تنيده به كار مي رود ، مقاومتي در حدود 1100-8000 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع دارد . در سالهاي اخير كه كاربرد هاي بتون پيش تنيده گسترش يافته است براي مقاومت بالاتر در بتون پيش تنيده از كابلهاي فولادي آلياژي ( الياف به هم تابيده از فولاد آلياژي ) استفاده مي كنند كه مقاومت آنها بين 20000 –8000 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع است .در سازه هاي بتوني حجيم كابلها به صورت دسته هاي 5 تايي ،7 تايي ، 13 تايي و 19 تايي مورد استفاده قرار مي گيرند . در حال حاضر در بتون ريزي هاي پس تنيده به علت وزن بالاي قطعات و وسعت دهانه تنها كابلها كار بر دارد .
فرمهاي رايج كاربرد ميلگرد در بتون :
ميلگرد راستا : براي افزايش مقاومت كششي بتون به كار برده مي شود .
خاموت : براي جلوگيري از بيرون زدگي آرماتورهاي طولي در اثر كمانش و تحمل نيرو هاي برشي و جلوگيري از گسترش ترك .
سنجاقك : براي تقويت مقاومت برشي خاموتها و اتصال كامل بين ميل گرد هاي طولي و خاموت 
خرك : براي قرار دادن دو شبكه متوالي افقي با فاصله معين در داخل قالب ( در بتن ريزي هاي كف و فنداسيون ).
ركابي : براي در امتداد نگاه داشتن آرماتورهاي طولي و يا عمودي در بتون ريزي ديوارها.
حفاظت در انبار كردن ميلگرد هاي فلزي: 
به علت جذب رطوبت محيط به وسيله ميلگرد هاي فلزي و اكسيد شدن فلز آهن و در نهايت كمتر شدن قطر موثر ميلگرد فولادي باعث كاهش مقاومت سازي بتوني مي شود لازم است كه ميلگرد هاي فولادي در محيط خشك و سر پوشيده و داراي كمترين رطوبت نگهداري شوند . قبل از مصرف لازم است از طريق برس زدن يا پاك كردن مكانيكي ، سطح فلز از زنگ پاك شود تا چسبندگي بتون و فولاد در حد مطلوب انجام گيرد .
زنگ گيري ميلگرد مي تواند به طريق سند پلاست( ماسه پاشي روي فلز ) نيز انجام شود .
انبار كردن ميلگرد ها بايد بر اساس قطر و اندازه آنها به صورت منظم و مجزا با شد. 
اين روش موجب تسريع در كار مي شود زيرا گروه برشكار و آرماتور بند به راحتي          مي تواند ميلگرد هاي مورد نياز را انتخاب كند .براي جلوگيري از نفوذ رطوبت زمين سعي مي كنند كه ميلگرد را در ارتفاع مناسبي از سطح زمين قرار دهند به نحوي كه با گل و روغن در تماس نباشد . بعلاوه تميزي محل انبار كردن باعث مي شود كه از زنگ زدگي ميلگرد ها جلوگيري بعمل آيد.
  حد اكثر قطر زنگ زدگي ميلگرد ها: 
زنگ زدگي سطحي خطري براي فولاد ندارد اما چنانچه زنگ به صورت پوسته در بيايد بايد پوسته زنگ را از روي ميلگرد پاك شود ( توسط برس سيمي يا  سندپلاست).با توجه به پيش بيني هايي كه در طراحي انجام مي شود حد اكثر ضخامت زنگ زدگي مجاز برابر  قطر فولاد اصلي است .
قالبهاي فلزي
اجزاء قالبهاي فلزي عبارت است از:
1)رويه قالب كه متشكل ازيك سري پانلهاي فلزي ازورق سياه بامهاريهاي سوراخدارازتسمه به فاصله ي 5 سانتيمتر از يكديگربراي استقرار گيره هاي پشت قالب است ودرابعادگوناگون توليد مي شوداين قالبها مي تواند به عرض50-10 سانتيمتر وارتفاع 330-100 سانتيمترساخته شود.براي سازه هاي استوانه اي قالبهاي رويه بصورت كماني ساخته      مي شود.
2)ناوداني هاكه تحمل كننده ي اصلي فشار جانبي وارد برقالب هستند.
3)كنج ها فرم اين قالبهاي فلزي به نحوي است كه امكان ايجادكنجهاي داخلي رابوجود         مي آورندودركنجهاي خارجي نيز باتغييرقالب كنج مورد استفاده واقع مي شود.
4)ميله هاي پشت بندرا بوسيله ي ناودانيهابه يكديگرمتصل مي سازند.   
 

کلمات کلیدی مرتبط:
مراحل مختلف ساختن يك ساختمان ,pptx ,دانلود,بررسی پاورپوینت مراحل مختلف ساختن يك ساختمان,pptx , ,بخشی از مطلب ,) بازديد زمين : ,قبل از شروع هر نوع عمليات ساختماني بايد زمين محل ساختمان بازديد شده و وضعيت و فاصله آن نسبت به خيابانها و جاده ها اطراف مورد بررسي قرار گيرد و همچنين پستي ويلندي زمين با توج,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود,بررسی پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت ساختمان با اسکلت فلزی ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت آنالیز و طراحی اعضای خمشی پیش تنیده,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت عوامل موثر در سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت تأسيسات حرارت و برودتی یک ساختمان,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت طراحی سیستم تهویه مطبوع,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت تأثیر الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات رفتاری بتن ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت نانو کامپوزیت های پلی پروپیلن,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت طراحی و محاسبات کانال,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت دالهاي بتني,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت انواع بتن های سبک (LWAC),pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت بتــن سبـك سـازه اي ,pptx
پاورپوینت بررسی روش های وصله میلگرد ها
دانلود,بررسی پاورپوینت روشهاي مقاوم سازي در ساختمان,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت مقايسه رفتار قاب فولادي با مهاربندي ضد كمانش و مهاربندي معمولي,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت روسازي راه زيرسازي و روسازي,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت ساختمانهای بتنی,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت اجرای ساختمانهاي فلزي,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت استاندارد بلوك‌هاي سيماني,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت ستون فلزی ,pptx
 

مشخصات آگهی:

  • کد آگهی: 126557
  • تاریخ ارسال آگهی: 1398/06/30 18:27:58
  • تاریخ انقضای آگهی: 1399/06/26
  • موقعیت آگهی: تهران - تهران
  • تعداد بازدید آگهی: 39 بار
  • توضیحات:

مشخصات آگهی دهنده:

  • نام و نام خانوادگی: nbpars.ir
  • تلفن:
  • ایمیل:
  • آدرس محل فعالیت:
دیگر آگهی های منتشر شده توسط این کاربر را ببینید...

ارسال پیام به آگهی دهنده:

کد امنیتی

کلمات کلیدی آگهی:

دانلود,بررسی پاورپوینت مراحل مختلف ساختن يك ساختمان,pptx